T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alımı

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Personel Alımı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI

Evet arkadaşlar Zafer Kalkınma Ajansı personel alımı yapıyor! Son başvuru tarihi 29/09/2017 Cuma – 18:00 bir an önce haberimizi detaylıca okuyup başvurabilirsiniz.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın ana merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa ve Uşak illeri de kapsama alanına girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışma fırsatı olacaktır. Zafer Kalkınma Ajansının yaptığı iş ilanı Devlet Personel Başkanlığı tarafından paylaşılmıştır işte o ilan sizlerle…

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
2017 AĞUSTOS PERSONEL ALIMI 1 / 7
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 9 (dokuz)
Uzman Personel ve 1 (bir) İç Denetçi alımı yapacaktır.
T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın merkezi Kütahya olup Ajansın faaliyet alanına Afyonkarahisar, Kütahya,
Manisa ve Uşak illeri girmektedir. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır.

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son
başvuru zamanı olan 29/09/2017 tarihinde saat 18:00’a kadar Ajansa ulaştırılmış olması gerekmektedir.
1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya en az 1 (bir) yıl tecil
ettirmiş olmak ya da askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Daha önce 2 (iki) ve daha fazla kez kalkınma ajansları mülakat sınavında başarılı (asil veya yedek)
olup da geçerli bir sebebe dayanmaksızın sözleşme imzalamamış olmamak,

h) Daha önce kalkınma ajanslarında sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedenle feshedilmiş
olmamak,

i) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı bulunmamak,

j) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya
olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

Kaynak: http://www.dpb.gov.tr

Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanan bu haberi daha detaylı bir şekilde incelemek için TIKLAYINIZ

Diğer Personel Alımı haberleri için TIKLAYINIZ

Bir önceki yazımız olan Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Akademik Personel Alacak! başlıklı makalemizde akademik personel alımı, erzurum teknik üniversitesi personel alımı ve iş arıyorum hakkında bilgiler verilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ